Termin
2017-11-13 godz. 17:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku),
    • b)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52),
    • c)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53),
    • d)wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował