Termin
2017-11-13 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci,
  • b)utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku,
  • c)nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku,
  • d)nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku,
  • e)powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku,
  • f)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował