Termin
2017-11-29 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

  • 1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok, w powiązaniu z projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika.
  • 2.Rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych Komisji.
  • 3.Zredagowanie i przyjęcie końcowych wniosków wobec projektu budżetu, które przekazane zostaną Prezydentowi Miasta.
  • 4.Zakończenie posiedzenia.
Opublikował
Protokół