Termin
2017-12-11 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii na 2018 rok",
    • b)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy,
    • c)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy,
    • d)upoważnienia Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Rybniku.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował