Termin
2017-12-12 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok,
    • b)ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
    • c)określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
    • d)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół