Termin
2018-02-12 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

  • )
 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku,
  • b)zmiany Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023,
  • c)zmiany Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023,
  • d)zmiany Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023,
  • e)zmiany Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015 -2023
  • f)nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku,
  • g)zmiany „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok”,
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował