Termin
2018-02-12 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

 • .

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku,
 • b.
  zmiany Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023,
 • c.
  zmiany Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023,
 • d.
  zmiany Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023,
 • e.
  zmiany Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015 -2023
 • f.
  nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku,
 • g.
  zmiany „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok”,
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował