Termin
2018-03-14 godz. 11:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, Sala 108
Komisja
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży w oparciu o nadesłane informacje z działalności tych służb i inspekcji w 2017 roku.
 • 2.
  Zaopiniowanie aktualizacji załącznika do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” za 2017 rok.
 • 3.
  Przedstawienie Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2017 r.
 • 4.
  Wnioski, uwagi oraz propozycje uczestników posiedzenia (zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku).
 • 5.
  Prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku związane z aktualizacją Uchwały nr 402/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15.10.2008 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował