Termin
2018-03-21 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, Sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

  • 1.
    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
  • 2.
    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  • 3.
    Sprawy bieżące.
Opublikował