Termin
2018-04-12 godz. 17:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok.
  • 2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przystąpienia do sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
    • b)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował