Termin
2018-05-08 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 09
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.
  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok.
 • 2.
  Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
 • 3.
  Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2017 roku.
 • 4.
  Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • 5.
  Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
 • 6.
  Łączne sprawozdanie finansowe.
 • 7.
  Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2017 rok.
 • 8.
  Opracowanie wniosku końcowego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2017 rok.
 • 9.
  Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował