Termin
2018-05-08 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 09
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

  • 1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok.
  • 2.Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
  • 3.Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2017 roku.
  • 4.Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
  • 5.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
  • 6.Łączne sprawozdanie finansowe.
  • 7.Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2017 rok.
  • 8.Opracowanie wniosku końcowego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2017 rok.
  • 9.Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół