Termin
2018-05-14 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Statutowa

Porządek spotkania:

  • 1.Otwarcie posiedzenia.
  • 2.Stwierdzenie quorum.
  • 3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej.
  • 4.Omówienie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym w kontekście Statutu Miasta Rybnika.
  • 5.Ustalenie planu pracy nad projektem Statutu Miasta Rybnika.
  • 6.Sprawy bieżące.
  • 7.Zamknięcie obrad.
Opublikował
Protokół