Termin
2018-06-18 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Spotkanie z przedstawicielami firmy SEGO Sp. z o.o.
 • 2.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
 • b.
  zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalny od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • c.
  przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • d.
  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.
 • 3.
  Sprawy bieżące.
Opublikował