Termin
2018-06-26 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok,
  • d)zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny,
  • e)zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny,
  • f)zmiany uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy,
  • g)ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół