Termin
2018-06-26 godz. 18:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmiany uchwały w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku uchwalonego na mocy uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r.,
    • b)aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika,
    • c)zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował