Termin
2018-09-10 godz. 17:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik,
  • b)nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja Frydeckiego,
  • c)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
  • d)ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • e)zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku,
  • f)zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku,
  • g)założenia Przedszkola nr 51 w Rybniku,
  • h)założenia Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku,
  • i)projektu zmiany uchwały nr 512/XXXIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  • j)zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował