Termin
2018-09-06 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Porządek spotkania:

  • 1.Rozpatrzenie pisma Rady Dzielnicy Meksyk w sprawie bezpieczeństwa na drogach Bieszczadzkiej i Sudeckiej
  • 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował