Termin
2018-09-10 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • b)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze,
  • c)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania,
  • d)zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie",
  • e)ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • f)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Boguszowice Stare,
  • g)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Gotartowice,
  • h)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Kamień,
  • i)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny,
  • j)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Niewiadom,
  • k)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Popielów,
  • l)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Radziejów,
  • m)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia,
  • n)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Rybnik-Północ,
  • o)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Zamysłów,
  • p)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Dzielnicy Zebrzydowice.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował