Termin
2018-10-09 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • d)podatku od środków transportowych na 2019 rok,
  • e)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 r.,
  • f)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
  • g)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku – Ochojcu,
  • h)udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS).
Opublikował
Protokół