Termin
2018-10-08 godz. 16:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
  • b)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku – Ochojcu,
  • c)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36),
  • d)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41),
  • e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2),
  • f)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1).
Opublikował