Termin
2018-11-05 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

  • 1..Informacja w sprawie wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • 2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2018 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku,
    • b.)przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował