Termin
2018-11-07 godz. 16:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
    • b)uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika".
  • 2..Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół