Termin
2018-11-08 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
    • b)uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2..Sprawy bieżące.
Opublikował