Termin
2019-01-22 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1..Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku,
  • d)wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,
  • e)wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół