Termin
2019-01-23 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7,
    • b)wydzierżawienia nieruchomości,
    • c)ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował