Termin
2019-02-26 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok,
 • b.
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
 • c.
  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku ",
 • d.
  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego,
 • e.
  bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował