Termin
2019-03-13 godz. 11:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży w oparciu o nadesłane informacje z działalności tych służb i inspekcji w 2018 roku.
  • 2.Zaopiniowanie aktualizacji załącznika do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” (dane za 2018 rok).
  • 3.Przedstawienie Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2018 r.
  • 4.Wnioski, uwagi oraz propozycje uczestników posiedzenia (zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku).
  • 5.Prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku związane z aktualizacją Uchwały nr 402/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15.10.2008 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował