Termin
2019-03-20 godz. 16:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)przyjęcia „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021”,
    • b)określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował