Termin
2019-04-08 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania,
    • b)przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7.
  • 2.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował