Termin
2019-05-07 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
 • 2.Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
 • 3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok.
 • 4.Informacja o ratingu Miasta Rybnika.
 • 5.Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2018 roku.
 • 6.Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • 7.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
 • 8.Łączne sprawozdanie finansowe.
 • 9.Głosowanie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2018 rok.
 • 10.Opracowanie wniosku końcowego w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2018 rok.
 • 11.Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował