Termin
2019-06-25 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów i Rozwoju

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok,
    • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
    • c)trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
    • d)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował