Termin
2019-06-25 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów i Rozwoju

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok,
 • b.
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
 • c.
  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • d.
  udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował