Termin
2015-03-17 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok,
    • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
    • c)określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku , źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
    • d)udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół