Termin
2015-05-14 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku,
    • b)określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował