Termin
2015-05-18 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich.
  • 2.Pismo w sprawie zmiany zapisów Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół