Termin
2015-06-17 godz. 14:45
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020,
  • b)wydzierżawienia nieruchomości,
  • c)zbycia nieruchomości,
  • d)nabycia nieruchomości,
  • e)ustanowienia służebności gruntowej,
  • f)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2,
  • g)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 13,
  • h)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 19,
  • i)odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował