Termin
2015-06-15 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku,
 • b.
  nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku,
 • c.
  utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
 • d.
  nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
 • e.
  utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
 • f.
  nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
 • g.
  zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu,
 • h.
  wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował