Termin
2015-06-15 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku,
  • b)nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku,
  • c)utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
  • d)nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
  • e)utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
  • f)nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
  • g)zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu,
  • h)wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował