Termin
2015-09-14 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Komunalnej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
  • b)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • c)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
  • d)zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik.
 • 2.Pismo w sprawie budowy sieci gazowej w rejonie ul. Partyzantów.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół