Termin
2015-09-15 godz. 14:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym”,
  • d)zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,
  • e)trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej,
  • f)ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • g)wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół