Termin
2015-10-15 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  • 2.Pisma w sprawie:
    • a)pomysłu ekologiczno-promocyjnego związanego z ułatwieniem użytkowania pojazdów o napędzie elektrycznym w Rybniku,
    • b)zmiany organizacji ruchu na ul. Obwiednia Południowa,
    • c)zmiany zapisów uchwały w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Rybnika.
  • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował