Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Konsultacje społeczne w przedmiocie podziału miasta Rybnika na okręgi wyborcze i obwody głosowania - zakończono

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy, rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie do dnia 1 listopada 2012 r., a następnie w ciągu 3 miesięcy  dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania. W związku z tym w chwili obecnej trwają prace nad nowym podziałem miasta Rybnika na okręgi wyborcze i obwody głosowania, który do tej pory był stały, a jego zmiana możliwa była jedynie w ściśle określonych przypadkach. Dotychczasowy podział miasta na okręgi wyborcze pochodzi z 2002 r. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w naszym mieście nastąpiło wiele zmian m.in. zmieniły się granice dzielnic, powstały nowe ulice, intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne. W związku z tym, koniecznym jest odzwierciedlenie tych zmian w podziale miasta na okręgi i obwody wyborcze.  Nowy podział, w niektórych przypadkach odbiega od dotychczasowego. Zmianie ulegną granice niektórych okręgów. Nastąpią również zmiany granic obwodów oraz siedzib niektórych lokali wyborczych, w których mieszkańcy Rybnika będą głosować już w najbliższych wyborach.

Podział na okręgi wyborcze został  dokonany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Utrzymano dotychczasowy podział na 4 wielomandatowe okręgi wyborcze. Liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym została obliczona na podstawie jednolitej normy przedstawicielstwa ustalonej przez podzielenie mieszkańców miasta przez liczbę radnych. Opracowując propozycję nowego podziału miasta kierowano się założeniem, aby granice obwodów pokrywały się z granicami dzielnic, a także okręgi składały się z dzielnic, które obszarowo ze sobą sąsiadują i tworzą zwarty obszar. Wzięto również pod uwagę wzajemne powiązania poszczególnych dzielnic.

Natomiast przy podziale miasta na obwody głosowania kierowano się zasadą równomiernego rozłożenia lokali oraz bliskiego dostępu do nich. Dodatkowym kryterium były przepisy prawa, które nie pozwalają, aby w danym obwodzie wyborczym było więcej niż 3.000 mieszkańców.

Porównaj obecny okręg, obwód i lokal wyborczy z proponowaną zmianą ( po konsultacjach z mieszkańcami)  Metryka zobacz [pdf - 250 KB]
 

Zobacz na mapie:

Nowy plan miasta
(Rybnicki System Informacji Przestrzennej)

Po kliknięciu na poniższy link zostaną Państwo skierowani bezpośrednią na stronę umożliwiającą sprawdzenie do jakiego okręgu i obwodu wyborczego przypisany zostanie konkretny punkt adresowy

Metryka MAPA [pdf - 2 MB]
 – obecny podział Miasta na okręgi

Metryka MAPA [tif - 26 MB]
 – proponowany podział Miasta na okręgi

Zobacz wynik konsultacji:

 • Metryka Sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmian w podziale Miasta na okręgi i obwody głosowania [tif - 76 KB]
 •  

   
   
  Odsłon strony: 1208 Metryka
  Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
  Rejestr
  Data Opis Pracownik Pokaż
  2019-09-03 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
  2019-09-03 Aktualizacja treści
  2018-04-26 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
  2018-04-26 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (25 Or)
  2018-04-25 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
  2018-04-25 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (25 Or)
  2018-04-25 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
  2018-04-25 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (25 Or)
  2014-09-29 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
  2014-09-05 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
  2014-04-16 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
  2013-04-11 Aktualizacja treści Merkel Agnieszka (Referent Or)
  2013-03-27 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2013-03-26 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2013-01-28 Usunieto stronę Stopyra Adam (Podinspektor Inf-V)
  2013-01-28 Zmiana pozycji. Stopyra Adam (Podinspektor Inf-V)
  2013-01-28 Zmiana pozycji Stopyra Adam (Podinspektor Inf-V)
  2012-11-05 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-10-25 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-09-13 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
  2012-08-31 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-08-16 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-08-10 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-07-27 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
  2012-06-25 Aktualizacja treści Hałacz Ksenia (Referent Or)