Data sesji
2019-09-26
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 550/XXXVIII/2017 w sprawie Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)