Data sesji
2019-09-26
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 728/XLVIII/2014 w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Publiacja
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)