Data sesji
2020-02-20
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 45/IV/2019 w sprawie Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”
Publiacja
Publikacja: 10 marca 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)