Data sesji
2020-12-17
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 744/XLVII/2018 w sprawie Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)