Data sesji
2021-09-23
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 203/XVI/2011 w sprawie Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Publiacja
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)