Data sesji
2021-11-18
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 263/XVI/2019 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Publiacja
Publikacja: 22 listopada 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 29 listopada 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)