Data sesji
2023-06-22
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1165/LXVI/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publiacja
Publikacja: 29 czerwca 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 3 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)