Data sesji
2023-10-26
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1226/LXX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publiacja
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)