Data sesji
2023-10-26
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1224/LXX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)