Data sesji
2023-09-21
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1205/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu
Publiacja
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)