Data sesji
2023-09-21
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1204/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)